โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
54 หมู่ที่ 4 บ้านบางเค็ม  ตำบลบางเค็ม  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
เบอร์โทรศัพท์ 032706570
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวตติญาภรณ์ บวรเวศ
ครูผู้ช่วย