โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
54 หมู่ที่ 4 บ้านบางเค็ม  ตำบลบางเค็ม  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
เบอร์โทรศัพท์ 032706570
คณะผู้บริหาร

นางสาวเยาวภา ป้อมปราณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุมิตร มีมา
บริหารทั่วไป

นางสาวจิณณพัต ทัดอุบล
ฝ่ายบุคคล

นางสาวประยงค์ ป้านสุวรรณ
การบริหารงบประมาณ

นางสาวจงถนอม พรามคุ้ม
วิชาการระดับชั้นมัธยม

นางอลิษา พันธ์อ้น
วิชาการระดับประถมศึกษา