โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
54 หมู่ที่ 4 บ้านบางเค็ม  ตำบลบางเค็ม  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
เบอร์โทรศัพท์ 032706570
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย นุเวศวงษ์กมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ตุลาคม พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน