โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
54 หมู่ที่ 4 บ้านบางเค็ม  ตำบลบางเค็ม  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
เบอร์โทรศัพท์ 032706570
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2466
มีนายเจ๋ง แก้วนพรัตน์เป็นครูใหญ่ คนแรก
และมีนายสมชาย  นุเวศวงษ์กมล
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันโรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์)
ที่ตั้ง 54 ม.4 ตำบลาบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  72160  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โทร 032 -706570  โทรสาร. 032 -706570 


www.wkc.ac.th 

ทำการเปิดสอบระดับอนุบาลปีที่ 1   มัธยมศึกษาปีที่ 3